Om Metsäkonepalvelu Group

MKP Sverige AB tillhör Metsäkonepalvelu Group som dotterbolag. Metsäkonepalvelu Group har sitt huvudkontor i Finland. Bolaget producerar maskinella avverkningsningstjänster för kundernas behov. Verksamhetsområde i Finland är Södra Finland (Egentliga Tavastland, Nyland, Egentliga Finland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Mellersta Finland).

Vårt mål är att vara en trendsättare i branschen och en betydande del av den nordiska skogssektorns hållbara framgång. Vi stärker våra kunders avverkningskedja genom att tillhandahålla ett starkt partnerskap och högkvalitativa avverkningstjänster, garanterade av kompetenta personer och den senaste tekniken i branschen. De värderingar som styr vår verksamhet är kundorientering, försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ansvar.

Maskingrupperna avverkar mer än 2,5 miljoner kubikmeter virke per år. Som medlemsföretag i Föreningen maskinföretagare omfattas vi av certifieringen i PEFC-gruppen. Dessutom är vår personal utbildad för att bedriva verksamhet enligt kriterier i FSC-certifierade skogar. 

Ledning
Metsäkonepalvelu OY:s styrelseordförande är Vesa Itkonen och verkställande direktör för de finska företagen är Teemu Tolppa. Mattias Ringström är VD för MKP Sverige AB. Driftansvariga ansvarar för kundrelationshantering, avverkningskontroll och förararbetsledning inom sina respektive ansvarsområden.

Personal
Metsäkonepalvelu Group har cirka 170 anställda. Våra förare är utbildade proffs och företagets viktigaste tillgång. Vi uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna yrkeskunskaper och vi organiserar årliga utbildningar tillsammans med våra partners. När det gäller trivsel på jobbet samarbetar vi med pensionsförsäkringsbolaget och företagshälsovården.

Underleverantörer
Underleverantörsnätverk omfattar tjänsteleverantörer från vilka vi köper avverknings- och lokaltransporttjänster samt skogsvårdsarbete som markberedning. En del av underhållet av maskiner och fordonsutrustning, maskinservice och sågkedjeunderhåll utförs också som inköpta tjänster. Kravnivån för våra underleverantörer är densamma som för våra egna medarbetare. Av våra underleverantörer kräver vi att kundansvarsvillkoren uppfylls i enlighet med både våra kunder och våra egna servicebeskrivningar


© 2022 MKP Sverige AB. All rights reserved. Powered by Prosentti